พศจ.อุตรดิตถ์เยี่ยม และถวายกำลังใจในการจัดอบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบ คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ วัดหมอนไม้

        วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยม และถวายกำลังใจในการจัดอบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบ คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ วัดหมอนไม้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,036