พศจ.อุตรดิตถ์ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี

ถวายมุทิตาสักการะ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี  ณ วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,059