พศจ.อุตรดิตถ์ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดสุโขทัย-ตาก และจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ภาค ๔-๕ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการสนองงานคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

        วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดสุโขทัย-ตาก และจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ภาค ๔-๕ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการสนองงานคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ณ วัดป่าบนเนิน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พระเทพเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค ๔-๕(ธรรมยุต) เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,586