พศจ.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสารทเดือน ๑๐ (ประเพณีแห่เปรต) วัดดอยสวรรค์(เขาไก่เขี่ย) ประจำปี ๒๕๖๕

        วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสารทเดือน ๑๐ (ประเพณีแห่เปรต) วัดดอยสวรรค์(เขาไก่เขี่ย) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,049