พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

        วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระมหาประเวศ ปญฺญาทีโป ปธ.๗ เลขานุการวัดคลองโพธิ์ เป็นองค์แสดงธรรม โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,200