พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจสอบบุคคลไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง(เร่ร่อน)

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมตรวจสอบบุคคลไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง(เร่ร่อน) กับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,145,047