พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

        วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,077