สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์การเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์การเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,375