ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าไม้เหนือ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าไม้เหนือ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พระปัญญากรโมลี,ดร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,232