ตรวจสอบข้อเท็จจริงวัดดอนสัก

วันนี้ (10 พ.ค. 2561) ชาวบ้านวัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล ประชุมหาแนวทางบูรณะวิหารวัดดอนสัก เนื่องจากหลังคาและใบระกาวิหารชำรุดเสียหาย โดยวิหารได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 0003784 โดยทางวัดได้แจ้งไปทางกรมศิลาปากรแล้ว เวลาล่วงเลยมา 2 ปี ทำให้ชาวบ้านกลัวชำรุดเสียหาย ทาง อบต.ฝายหลวงจึงจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือวัด ประกอบไปด้วย ปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านและผู้แทน สนง.พระพุทธฯ

ภาพ : คมกฤช อโณทัย
ข่าว : บรรณกิจ ลือยศ