ประชุมสัมมนาภารกิจ พศ.

๘ พ.ค.๖๑  พ.ต.ท.พงศ์พร พราหม์เสน่ห์ ผอ.พศ. พร้อมที่ปรึกษา  รอง ผอ.พศ. ผอ.กอง ผอ.สนง.พศจ.ทุกจังหวัด

ประชุมสัมมนาภารกิจที่สนองงานคณะสงฆ์ ณ หอประชุมพุทธมณฑล