วันต้นไม้แห่งชาติ 2560

วันพุธที่ 10 พ.ค. 60 จ.อุตรดิตถ์ และมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และส่วนราชการต่างๆ ประชาชน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติและวันวิสาขบูชา ในวันที่ 10 พค.60 ณ พุทธอุทยานจ.อุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและเป็นแนวเขตของพุทธอุทยานฯ จำนวน 639 ต้น-

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

 


ภาพ : คมกฤช อโณทัย
ข่าว : บรรณกิจ ลือยศ