การจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ - ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๐  คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  มีการจัดสอบบาลีสนามหลวง  ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๐  ของคณะสงฆ์  ภาค ๕  (จังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  สุโขทัยและตาก)   ณ  วัดกลาง  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีพระธรรมมหาเสนานุวัตร  รองเจ้าคณะภาค ๕  เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว.

ภาพ : คมกฤช อโณทัย
ข่าว : บรรณกิจ ลือยศ