Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

กำหนดจัดพิธีอันเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดพิธีอันเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ๖๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...