Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมคณะสงฆ์ 5 พ.ย.

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร. เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์ประเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ณ วัดกลาง ตำบลบ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีวาระว่าด้วยเรืองงาน อ.ปต. 1 ตำบล 3 โครงการที่สอดรับกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 , งานประวัติข้อมูลพระภิกษุสามเณร, การสอบนักธรรมช้ันโท เอก, การควบคุมดูแลการก่อสร้าง บูรณะเสนาสนะภายในวัดให้เรียบร้อยไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายสักการะพระปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ร่วมถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณริมน้ำน่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับทุกส่ว

นราชการในจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี โดยคณะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ออกเยี่ยมสนามสอบ เมื่อ 18-19 ต.ค.61 ณ สนามสอบวัดใหม่โพธิ์เย็น อ.ตรอน  สนามสอบวัดหมอนไม้ อ.เมือง และสนามสอบวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล

อ่านเพิ่มเติม...

สาระข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2561

ข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดประชุมจากมหาวิทยาลัยศีลปากร

มหาวิทยาลัยศีลปากรกำหนดจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ แก่บุคคลผู้สนใจ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...