Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีวันพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...