Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สรงน้ำพระวันสงกรานต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการ ประชาชนทุกพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสรงน้ำพระแด่พระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการไทยยั่งยืน

นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล ออกประชาคมโครงการไทยยั่งยืน ที่หมู่ ๑๐ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน และชี้แจงการพัฒนาวัดการสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการลงพื้นที่ศีล5

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ส่วนกลาง จะลงพื้นที่มาประเมินในแต่ละจังหวัด โดยให้จังหวัดคัดเลือก 2 หมู่บ้าน ไม่ต้องจัดนิทรรศการ แต่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจริง


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสงฆ์ 1 พ.ค.61

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ วัดกลาง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดย ผอ.พศจ.อต.พร้อมข้าราชการ สนง.พระพุทธฯ และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ศีลห้าสู่สถานศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสถานศึกษา จัดกิจกรรม "ศีล ๕ สู่สถานศึกษา"

บทความ อื่นๆ ...