Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สร้างวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามอนุญาตสร้างวัด 1 วัด

อ่านเพิ่มเติม...

วิสาขบูชา

จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดธรรมาธิปไตย และวัดศูนย์กลางของอำเภอ ตำบล หรือวัดใกล้บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงวัดดอนสัก

วันนี้ (10 พ.ค. 2561) ชาวบ้านวัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล ประชุมหาแนวทางบูรณะวิหารวัดดอนสัก เนื่องจากหลังคาและใบระกาวิหารชำรุดเสียหาย โดยวิหารได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 0003784 โดยทางวัดได้แจ้งไปทางกรมศิลาปากรแล้ว เวลาล่วงเลยมา 2 ปี ทำให้ชาวบ้านกลัวชำรุดเสียหาย ทาง อบต.ฝายหลวงจึงจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือวัด ประกอบไปด้วย ปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านและผู้แทน สนง.พระพุทธฯ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...