Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สาระข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2561

สาระข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สาระข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2561

สาระข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สาระข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สาระข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

สาระข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สาระข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนเจริญวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วม 3,000 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...