Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การบรรยายเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการรักษาศีล 5

วันนี้ (25ม.ค.62) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และนักวิชาการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการรักษาศีล 5
...จิรภัทร ใยสุหร่าย...ข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...