Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันนี้ (18มี.ค.62) นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...