Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมเตรียมงานวัดพระแท่นศิลาอาสน์

18ม.ค.62 เวลา 13.30น. นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์

18ม.ค.62 เวลา10.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อต. มอบหมาย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิศาลธรรมานุกูล อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล

วันที่ 13ม.ค.62 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อต.มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต. เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิศาลธรรมานุกูล อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล

...บรรณกิจ ลือยศ...ข่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

การพิจารณาผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งแนวทางการปฏิบัติกรณีมีผู้มาขอรับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร พระอุปัชฌาย์จะต้องพิจารณาตามแนวทางที่ส่งมาพร้อมนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันพระบิดาฝนหลวง

14 พ.ย.61 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวันพระบิดาฝนหลวง ณ หองประชุอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...