Get Adobe Flash player

ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

>>>วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจรรยา รัตนแลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดป่ากบาก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ