Get Adobe Flash player

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

>>>วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๕๐ น. นางจรรยา รัตนแลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักศึกษาฝึกงาน  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์