Get Adobe Flash player

จัดตั้งโรงทานฯ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ จัดตั้งโรงทานตามพระราชดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

 

 

โดยทำอาหารเลี้ยงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดเตรียมอาหารและอำนวยความสะดวก