Get Adobe Flash player

จัดตั้งโรงทานฯ

 

โดยทำอาหารเลี้ยงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดเตรียมอาหารและอำนวยความสะดวก