Get Adobe Flash player

พิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตร ฯ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุติ)เป็นประธานสงฆ์ในพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตร ณ อุโบสถ วัดบึงสัมพันธ์ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี