Get Adobe Flash player

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้  ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบธรรมสนามหลวง ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล , วัดหมอนไม้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ , วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น อำเภอตรอน........... [๗/๑๐/๒๕๖๒]