Get Adobe Flash player

นิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์