Get Adobe Flash player

นิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเสาหิน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์