Get Adobe Flash player

พิธีฉลองปริญญาบัตร

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระมหาธงชัย  อนิฏฐุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์