Get Adobe Flash player

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันอังคารที่ ๒๘ พ.ค. ๖๒ จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเมตตาจากพระครูพิทักษ์สารคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าปลา เจ้าอาวาสวัดผาเลือด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายอำเภอท่าปลา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้นางจรรยา รัตนเลขา ผอ.พศจ.อุตรดิตถ์ และข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่พิธีการตลอดงาน