Get Adobe Flash player

ร่วมถวายอาหารเพลพระนวกะ(พระบวชใหม่) โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายอาหารเพลพระนวกะ(พระบวชใหม่) โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์...