Get Adobe Flash player

เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสและไวยาวัจกร

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเพื่อการสรรหาแต่งตั้งไวยาวัจกร ในการประชุมหมู่บ้าน ณ วัดดอนแก้ว หมู่ 10 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์...