Get Adobe Flash player

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ นางจรรยา รัตนเลขา และข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่พิธีการในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ นางจรรยา รัตนเลขาและข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่พิธีการในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก