Get Adobe Flash player

กำหนดจัดพิธีอันเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดพิธีอันเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ๖๙ รูป

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดพิธีอันเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดย วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ๖๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป

เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองได้ร่วมกันใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์

จำนวน ๖๙ รูป เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดเข้าประจำที่เพื่อรับชมถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีการ