Get Adobe Flash player

พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันนี้ (18มี.ค.62) นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

ณ ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน โดยนายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล/อบต. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง