Get Adobe Flash player

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระสิทธิญาณมุนี อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้

วันที่ 17มี.ค.62 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสิทธิญาณมุนี อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

ณ เมรุจำลอง วัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และต่างจังหวัด เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติงานพิธีการ