Get Adobe Flash player

งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโอภาสปัญญาวุธ อดีตเจ้าคณะอำเภอพิชัย

วันที่ 27ม.ค.62  ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายจิรภัทร ใยสุหร่าย ปฏิบัติหน้าที่พิธีการงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโอภาสปัญญาวุธ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก