Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ ณ วัดกลาง


วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

และกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ มี พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จ่าจังหวัดฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ คณะครู อาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 200 คน