Get Adobe Flash player

พศจ.อุตรดิตถ์ร่วมปฏิบัติการสุ่มตรวจสารเสพติดพระสงฆ์


วันที่ 22ม.ค.62 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และปกครองอำเภอเมือง สุ่มตรวจปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์สามเณร
...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

จำนวน 5 รูป ณ วัดหนองคันธมาส ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย ผลตรวจหาสารเสพติดพระสงฆ์สามเณรทั้ง 5 รูป  *** ปรากฎผลไม่พบสารเสพติด ***