Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์


18ม.ค.62 เวลา10.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อต. มอบหมาย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์

...จิรภัทร  ใยสุหร่าย...ข่าว

โดยมีกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดบึงสัมพันธ์ อ.พิชัย จ.อุตรอิตถ์ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องศีล 5