Get Adobe Flash player

พิธีวันพระบิดาฝนหลวง

14 พ.ย.61 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวันพระบิดาฝนหลวง ณ หองประชุอำเภอเมืองอุตรดิตถ์