Get Adobe Flash player

กิจกรรมอาสาพัฒนา

14 พ.ย.61 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดกลาง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์