Get Adobe Flash player

ถวายสักการะพระปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ร่วมถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณริมน้ำน่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับทุกส่ว

นราชการในจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน