Get Adobe Flash player

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี โดยคณะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ออกเยี่ยมสนามสอบ เมื่อ 18-19 ต.ค.61 ณ สนามสอบวัดใหม่โพธิ์เย็น อ.ตรอน  สนามสอบวัดหมอนไม้ อ.เมือง และสนามสอบวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล