Get Adobe Flash player

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนเจริญวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วม 3,000 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561