Get Adobe Flash player

พิธีวันพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์