Get Adobe Flash player

สรงน้ำพระวันสงกรานต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการ ประชาชนทุกพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสรงน้ำพระแด่พระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์