Get Adobe Flash player

โครงการไทยยั่งยืน

นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล ออกประชาคมโครงการไทยยั่งยืน ที่หมู่ ๑๐ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน และชี้แจงการพัฒนาวัดการสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ด้วย