Get Adobe Flash player

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรถกระบะฟอร์ดสี่ประตู


วันที่ ๒ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมบังคับคดี โดยผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบรถกระบะฟอร์ดสี่ประตู จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเสาหิน เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียน มีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะครู ข้าราชการสำนักงงานบังคับคดีจังหวัด ร่วมรับ-ส่งมอบรถ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

ภาพ : คมกฤช อโณทัย
ข่าว : บรรณกิจ ลือยศ